Contact


MVI Group GmbH
Candidplatz 11
D-81543 MunichPhone +49 / 89 / 61 46 97 - 0
Fax +49 / 89 / 61 46 97 - 39

Data Protection
Imprint
Jobs


Apply now for a job
at the MVI Group

我们是谁?

作为成功的工程合作伙伴,MVI集团已经在未来的移动出行领域发展了50多年。
怀着极大的热情,我们将数十年的汽车专业知识与数字世界相结合,一次在整个产品开发过程中为我们的客户的提供合适的解决方案
我们专注于以下领域: 汽车开发,IT解决方案,生产&物流,测试&验证。
MVI-我们正在推动数字化出行

1000

名员工

17

个地点

50

年经验

我们是谁?

作为成功的工程合作伙伴,MVI集团已经在未来的移动出行领域发展了50多年。怀着极大的热情,我们将数十年的汽车专业知识与数字世界相结合,一次在整个产品开发过程中为我们的客户的提供合适的解决方案。
我们专注于以下领域: 汽车开发,IT解决方案,生产&物流,测试&验证。

1000

名员工

18

个地点

50

年经验

我们的服务

汽车开发

— 更多的

测试&验证

— 更多的

生产&物流

— 更多的

IT 解决方案

— 更多的

跟我们工作

作为移动行业的独立工程合作伙伴,我们正在寻找对汽车充满热情和对新技术充满热情的人才。您是否也想为未来的移动出行做出贡献?在 MVI,我们依靠扁平的层次结构和高度的个人责任感。我们正在寻找具有数字思维和主动性的人,他们了解客户的需求并希望帮助塑造未来。

现在让我们的专家为您提供建议!

隐私

Title Address Description
MVI PROPLANT Nord GmbH
Groß-Berliner Damm 73E, 12487 Berlin, Deutschland

Groß-Berliner-Damm 73E
12487 Berlin Deutschland
+49 30 639 470berlin@proplant-mvi.com

MVI PROPLANT Nord GmbH
Dieselstraße 33, 38446 Wolfsburg, Deutschland

Dieselstraße 33
38446 Wolfsburg Deutschland
+49 5361 89383-0wolfsburg@proplant-mvi.com

MVI PROPLANT Nord GmbH
Heinrich-Nordhoff-Straße 69, 38440 Wolfsburg, Deutschland

Heinrich-Nordhoff-Straße 69 38440 Wolfsburg Deutschland
+49 5361 4366 148wolfsburg@proplant-mvi.com

MVI PROPLANT Polska Sp. z o.o.
Inflancka 25, 61-001 Poznań, Polen

ul. Inflancka 25 61-132 Poznań
poznan@proplant-mvi.com

MVI PROPLANT s.r.o.
2 & Dúbravská cesta, 841 04 Bratislava-Karlova Ves, Slowakei

Westend Tower Dúbravská cesta 2 841 04 Bratislava Slowakei
+421 2 321615-00bratislava@proplant-mvi.com

MVI PROPLANT Inc.
1170 Howell Mill Rd, Atlanta, GA 30318, USA

1170 Howell Mill Road
Suite 300
Atlanta, GA 30318 USA
+1 678 244-1538atlanta@proplant-mvi.com

MVI PROPLANT Süd GmbH
Peisserstraße 1, 85053 Ingolstadt, Deutschland

Lise-Meitner-Straße 15
85055 Ingolstadt Deutschland
+49 841 65703-501ingolstadt@proplant-mvi.com

MVI PROPLANT Süd GmbH
Wankelstraße 14, 70563 Stuttgart, Deutschland

Wankelstraße 14
70563 Stuttgart Deutschland
+49 711 933025-0stuttgart@proplant-mvi.com

MVI PROPLANT Süd GmbH
Hufelandstraße 7a, 80939 München, Deutschland

Hufelandstraße 7a
80939 München Deutschland
+49 89 1271150-0muenchen@proplant-mvi.com

MVI PROMOTIVE Engineering GmbH
Stuttgarter Str. 59, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland

Stuttgarter Straße 59
74321 Bietigheim-Bissingen Deutschland
+49 7142 40296-00info@promotive-mvi.com

MVI PROMOTIVE Management GmbH
Candidpl. 11, 81543 München, Deutschland

Candidplatz 11
81543 München
Deutschland
+49 89 614697-50
management@promotive-mvi.com

MVI Group AUTOMOTIVE GmbH
Hufelandstraße 20, 80939 München, Deutschland

Hufelandstraße 7a
80939 München Deutschland
+49 89 6933290-0info@automotive-mvi.com

MVI SOLVE-IT GmbH
Knorrstraße 135, 80937 München, Deutschland

Knorrstraße 135
80937 München
Deutschland
+49 89 31813-0
info@solve-it-mvi.com

MVI Group GmbH
Candidpl. 11, 81543 München, Deutschland

Candidplatz 11
81543 München Deutschland
+49 89 614697-0info@mvi-group.com

MVI Group AUTOMOTIVE GmbH
Mittenheimer Straße 64, 85764 OberschleißheimMittenheimer Straße 64 85764 Oberschleißheim
info@automotive-mvi.com

MVI Group GmbH

Candidplatz 11
81543 München Deutschland
+49 89 614697-0info@mvi-group.com

MVI Group AUTOMOTIVE GmbH

Lise-Meitner-Straße 15
85055 Ingolstadt Deutschland
+49 89 6933290-0
info@automotive-mvi.com

MVI PROPLANT Nord GmbH

Flughafenallee 26,
28199 Bremen​​​​​​​, Deutschland
+49 1520 2020 120
wolfsburg@proplant-mvi.com

MVI PROPLANT Nord GmbH

Benzstraße 6,
38446, Wolfsburg, Deutschland
+49 5361 4366 148
wolfsburg@proplant-mvi.com

MVI Hellas I.K.E.

Pontou 9B,
57001 Thermi, Greece

+49 89 31813 135
info@mvi-hellas.com

MVI PROPLANT Nord GmbH

Flughafenallee 26,
28199 Bremen​​​​​​​, Deutschland
+49 1520 2020 120
wolfsburg@proplant-mvi.com

MVI PROPLANT Süd GmbH

Lise-Meitner-Straße 15
85055 Ingolstadt Deutschland
+49 841 65703-501
ingolstadt@proplant-mvi.com

MVI SOLVE-IT GmbH

Knorrstraße 135
80937 München Deutschland
+49 89 31813-0
info@solve-it-mvi.com

MVI Group AUTOMOTIVE GmbH

Hufelandstraße 7a
80939 München Deutschland
+49 89 6933290-0
info@automotive-mvi.com

MVI PROPLANT Süd GmbH

Hufelandstraße 7a
80939 München Deutschland
+49 89 1271150-0
muenchen@proplant-mvi.com

MVI PROPLANT Süd GmbH

Wankelstraße 14
70563 Stuttgart Deutschland
+49 711 933025-0
stuttgart@proplant-mvi.com

MVI PROPLANT Inc.

102 Jordan Drive
Chattanooga, TN 37421, USA
+1 678 576 7077
contact.us@proplant-mvi.com

MVI PROPLANT s.r.o.

Westend Tower Dúbravská cesta 2
841 04 Bratislava Slowakei
+421 2 321615-00
bratislava@proplant-mvi.com

MVI PROPLANT Polska Sp. z o.o.

ul. Wroclawska 6/42
61-837 Poznań
poznan@proplant-mvi.com

MVI PROPLANT Nord GmbH

Dieselstraße 33
38446 Wolfsburg Deutschland
+49 5361 89383-0
wolfsburg@proplant-mvi.com

MVI Group GmbH

Candidplatz 11
81543 München Deutschland
+49 89 614697-0
info@mvi-group.com

MVI Group AUTOMOTIVE GmbH

Mittenheimer Straße 64
85764 Oberschleißheim
+49 89 6933290-0
info@automotive-mvi.com

MVI PROPLANT Nord GmbH

Groß-Berliner-Damm 73E
12487 Berlin Deutschland
+49 30 639 470
berlin@proplant-mvi.com